Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image

 On Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016  

Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image

Kubuntu là một bản phân phối của Linux Ubuntu, phiên bản cài đặt trên VMWare này là Kubuntu 16.04.1 LTS mới nhất ở thời điểm hiện tại
Chi tiết cấu hình và sản phẩm vui lòng xem những ảnh dưới đây:
  • Login: Auto
  • Username: sa
  • Pass: 123

Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image


Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image
Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image
  • Login: Auto
  • Username: sa
  • Pass: 123
Download Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image
Download Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWareChúc vui vẻ :)

Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image 4.5 5 The Duong Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016 Install Kubuntu 16.04.1 LTS on VMWare download image Kubuntu là một bản phân phối của Linux Ubuntu, phiên bản cài đặt trên VMWare này là Kubuntu 16.04.1 LTS mới nhất ở thời điểm hiện tại Ch...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit | Bao súng da thật | Bao còng số 8

Back to top