Tải font chữ Product Sans tạo logo giống của Google

 On Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016  

Tìm font chữ GOOGLE ở đây. Đã bao giờ bạn có ý nghĩ, viết hoặc thiết kế một cái gì đó và dùng font chữ phẳng giống như logo Google chưa?
Download Font Product Sans của Google
download-font-Product-Sans-Google
Ngay tại bài viết này, quý vị và các bạn có thể tải về bộ font chữ Product Sans chính thức từ Google. Đây chính là kiểu Font đã tạo lên logo Google mà bạn đang thấy ngày nay.font-logo-google
REGULAR
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
BOLD
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
ITALIC
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
BOLD ITALIC
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Hoặc tải từng kiểu font Product Sans theo nhu cầu của riêng bạn
Tải font Product Sans Regular
LATIN REGULARDownload TTF
ProductSans-Regular.ttf
 Download WOFF
ProductSans-Regular.woff
 Download WOFF2
ProductSans-Regular.woff2
 Download SVG
ProductSans-Regular.svg
 Download EOT
ProductSans-Regular.eot

Tải font Product Sans Regular Bold Italic
LATIN BOLD ITALICDownload TTF
ProductSans-BoldItalic.ttf
 Download WOFF2
ProductSans-BoldItalic.woff2

Lưu ý: Tất cả các Font trên đều được tải trực tiếp từ máy chủ Google, một số ký tự trong Tiếng Việt sẽ không được hỗ trợ, sau khi tải về bạn phải đổi lại tên font
Thêm font vào website:
 href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Product+Sans:400,400i,700,700i' rel='stylesheet' type='text/css'>
CSS Font:
font-family: 'Product Sans', Arial, sans-serif;

Tìm font chữ GOOGLE ở đâu
Font chữ logo Google là gì
Thiết kế logo dùng font chữ của google
Font Product Sans làm carvisit
Cài Font Product Sans cho Photoshop
Product Sans cho CorelDRAW
Cài font Product Sans logo google cho win 7, 8.1, 10
Thiết kế banner, logo font google Product Sans
Xem cách tải về Bộ font Noto từ google hỗ trợ trên 800 ngôn ngữ

Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Tải font chữ Product Sans tạo logo giống của Google 4.5 5 The Duong Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016 Tải font chữ tạo logo giống của Google. Download Product Sans Font by Google Tìm font chữ GOOGLE ở đây. Đã bao giờ bạn có ý nghĩ, viết hoặc thiết kế một cái gì đó và dùng font chữ phẳng giống như logo Google chưa? Do...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit | Bao súng da thật | Bao còng số 8

Back to top