Sửa lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài .Net 4

 On Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017  


Problem installing .Net Framework 4 (HRESULT 0xc8000222) Fixed

Sửa, khắc phục lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài .Net 4
HRESULT 0xc8000222

a: Click Start > Run.
b: Type cmd and press Enter.
Please run the following command in the opened window.
net stop WuAuServ
c: Click Start > Run Type %windir% and press Enter.
d: In the opened folder, rename the folder SoftwareDistribution to SDold.
(Đổi tên thư mục SoftwareDistribution trong C:\Windows thành SDold)
e: Click Start> Run type cmd and press Enter.
Please run the following command in the opened window.
net start WuAuServ
Done :).

Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Sửa lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài .Net 4 4.5 5 The Duong Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017 Sửa lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài .Net 4 Problem installing .Net Framework 4 (HRESULT 0xc8000222) Fixed Problem installing .Net Framework 4 (HRESULT 0xc8000222) Fixed Sửa, khắc phục lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài .Net 4 a : Click Star...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit | Bao súng da thật | Bao còng số 8

Back to top