Câu lệnh DELETE trong SQL

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

DELETE trong SQL

Cú pháp:
DELETE FROM tên_bảng
WHERE tên_cột = giá_trị
Ví dụ: Bảng Person của ta như sau:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger
Rasmussen Nina Stien 12 Stavanger

Ta xoá người có tên là Nina Rasmussen:
DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen'
Kết quả sau khi xoá:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger

Đôi khi ta muốn xoá tất cả dữ liệu trong bảng nhưng vẫn giữ lại bảng cùng với cấu trúc và tất cả các thuộc tính của bảng, ta có thể dùng câu lệnh:

DELETE FROM table_name
hoặc
DELETE * FROM table_nameBài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Câu lệnh DELETE trong SQL 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Câu lệnh DELETE trong SQL Sao em nỡ hững hờ với anh. Dương Cú pháp: DELETE FROM tên_bảng WHERE tên_cột = giá_trị Ví dụ: Bảng Person của ta như sau: LastName FirstName Address City ...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top