Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng.
Cú pháp:
INSERT INTO tên_bảng
VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)
Bạn cũng có thể chỉ rõ các cột/trường nào cần chèn dữ liệu:
INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2,...)
VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)
Chèn 1 dòng mới
Ta có bảng Persons như sau:
LastName FirstName Address City
Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
Câu lệnh SQL sau:

INSERT INTO Persons
VALUES ('Hetland', 'Camilla', 'Hagabakka 24', 'Sandnes')
sẽ tạora kết quả trong bảng Persons như sau:
LastName FirstName Address City
Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
Hetland Camilla Hagabakka 24 Stavanger
Chèn dữ liệu vào các cột/trường cụ thể
Với bảng Persons như trên, câu lệnh SQL sau:
INSERT INTO Persons (LastName, Address)
VALUES ('Rasmussen', 'Storgt 67')
Sẽ tạo ra kết quả:
LastName FirstName Address City
Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
Hetland Camilla Hagabakka 24 Stavanger
Rasmussen Storgt 67Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Câu lệnh INSERT INTO trong SQL 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Câu lệnh INSERT INTO trong SQL dùng ghi lại sau này dùng hehehe Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng. Cú pháp: INSERT INTO tên_bảng VALUES ( giá_trị_1, giá_trị_2,.... ) Bạn cũng...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top