Hàm tính toán AVG, MAX, MIN, SUM trong SQL

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

Tính toán trong SQL

SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán.
Cú pháp:
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau:
SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng
Bảng dữ liệu chúng ta sẽ dùng trong các ví sụ tiếp theo:
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari 19

Hàm AVG(column)

Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được chọn. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình.

Ví dụ:
Câu lệnh sau sẽ tính số tuổi trung bình của những người có tuổi trên 20:
SELECT AVG(Age) FROM Persons WHERE Age > 20
kết quả trả về sẽ là:
39.5

Hàm MAX(column)

Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
Ví dụ:
SELECT MAX(Age) FROM Persons
kết quả trả về:
45

Hàm MIN(column)

Hàm MAX trả về giá trị nhỏ nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
Ví dụ:
SELECT MIN(Age) FROM Persons
kết quả trả về:
19
Lưu ý: Hàm MINMAX cũng có thể áp dụng cho các cột có dữ liệu là chuỗi văn bản. Dữ liệu trong cột sẽ được so sánh theo thứ tự tăng dần của từ điển

Hàm SUM(column)

Hàm SUM trả về tổng giá trị của cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
Ví dụ:
Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có trong bảng:
SELECT SUM(Age) FROM Persons
kết quả trả về:
98
Ví dụ:
Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có tuổi lớn hơn 20:
SELECT SUM(Age) FROM Persons WHERE Age > 20
kết quả trả về:
79
Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Hàm tính toán AVG, MAX, MIN, SUM trong SQL 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Hàm tính toán AVG, MAX, MIN, SUM trong SQL by duongngo.com SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán. Cú pháp: Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau: SELECT function( tê...


1 nhận xét :

  1. mình có 1 bài dạng thế này : cho 1 bảng : dshs (stt,TenThiSinh.TenTruongHoc ), tìm Trường nào có nhiều học sinh nhất.
    Ý tưởng của mình là count(TenTruongHoc ) rồi dùng hàm Max(), làm mãi chưa ra, mn giúp với ạ.

    Trả lờiXóa

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top