Lệnh AND và OR trong SQL

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

Lệnh AND và OR trong SQL

Hai toán tử ANDOR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau.
Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn. Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả.
Bảng dữ liệu dùng trong ví dụ
LastName FirstName Address City
Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
Svendson Stephen Kaivn 18 Sandnes

Sử dụng AND để tìm những người có tên là Tove và họ là Svendson:
SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName = 'Tove'
AND LastName = 'Svendson'
Kết quả trả về:
LastName FirstName Address City
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

Sử dụng OR để tìm những người có tên là Tove hoặc họ là Svendson:

SELECT * FROM Persons
WHERE firstname = 'Tove'
OR lastname = 'Svendson'
Kết quả trả về:
LastName FirstName Address City
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
Svendson Stephen Kaivn 18 Sandnes

Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp ANDOR cùng với dấu ngoặc đơn để tạo nên các câu truy vấn phức tạp:
SELECT * FROM Persons WHERE
(FirstName = 'Tove' OR FirstName = 'Stephen')
AND LastName = 'Svendson'
Kết quả trả về:
LastName FirstName Address City
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
Svendson Stephen Kaivn 18 SandnesBài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Lệnh AND và OR trong SQL 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Lệnh AND và OR trong SQL. Hai toán tử AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau Hai toán tử AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau. Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điề...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top