Lệnh SQL hay dùng (Phần 2)

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

Sắp xếp ORDER BY trong SQL

Sắp xếp ORDER BY trong SQL

Sắp xếp các dòng
Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng.
Ví dụ bảng Orders:
Company OrderNumber
Sega 3412
ABC Shop 5678
W3Schools 2312
W3Schools 6798

Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần):

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company
Kết quả trả về:
Company OrderNumber
ABC Shop 5678
Sega 3412
W3Schools 6798
W3Schools 2312

Lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần) và hoá đơn đặt hàng theo thứ tự số tăng dần:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company, OrderNumber
Kết quả trả về:
Company OrderNumber
ABC Shop 5678
Sega 3412
W3Schools 2312
W3Schools 6798

Lấy danh sách các công ty theo thứ tự giảm dần:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company DESC
Kết quả trả về:
Company OrderNumber
W3Schools 6798
W3Schools 2312
Sega 3412
ABC Shop 5678Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Lệnh SQL hay dùng (Phần 2) 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Các câu lệnh SQL hay dùng của duongngo.com phần 2 Sắp xếp ORDER BY trong SQL Sắp xếp các dòng Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng. Ví dụ bảng Orders : Company OrderNum...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top