Lệnh SQL hay dùng

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

Lệnh SQL hay dùng

 

Tạo 1 CSDL trong SQL

Tạo CSDL

CREATE DATABASE tên_CSDL

Tạo 1 bảng trong 1 CSDL

CREATE TABLE tên_bảng
(
tên_cột_1 kiểu_dữ_liệu,
tên_cột_2 kiểu_dữ_liệu,
.......
)
Ví dụ
Tạo một bảng tên Contact có bốn cột: LastName, FirstName, AddressMobile:

CREATE TABLE Contact
(
LastName varchar,
FirstName varchar,
Address varchar,
Mobile varchar
)
Tạo bảng và đặt kích thước tối đa của các cột:
CREATE TABLE Contact
(
LastName
varchar(30),
FirstName varchar,
Address varchar,
Mobile varchar
(11)
)
Kiểu dữ liệu sẽ qui định loại dữ liệu nào được phép lưu trữ trong cột. Sau đây là các kiểu dữ liệu thường dùng nhất trong SQL:
integer(n)
int(n)
smallint(n)
tinyint(n)
Chỉ lưu trữ dữ liệu là số nguyên. Số lượng tối đa các chữ số được qui định bởi n.
decimal(n,d)
numeric(n,d)
Lưu trữ số thập nhân. Số lượng tối đa các chữ số được qui định bởi n. Số lượng tối đa các chữ số sau dấu phảy thập phân được qui định bởi d.
char(n) Lưu trữ n ký tự.
varchar(n) Lưu trữ tối đa n ký tự.
date(yyyymmdd) Lưu trữ ngày tháng (dạng năm-tháng-ngày)

Câu lệnh UPDATE trong SQL

Cú pháp:
UPDATE tên_bảng
SET tên_cột = giá_trị_mới
WHERE tên_cột = giá_trị
Ví dụ:
Ví dụ: bảng Person của ta như sau:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger
Rasmussen Storgt 67

Giả sử ta muốn bổ xung thêm phần tên cho người có họ là Rasmussen:
UPDATE Person SET FirstName = 'Nina'
WHERE LastName = 'Rasmussen'
Ta sẽ có kết quả như sau:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger
Rasmussen Nina Storgt 67

Bây giờ ta lại muốn đổi tên và địa chỉ:
UPDATE Person
SET Address = 'Stien 12', City = 'Stavanger'
WHERE LastName = 'Rasmussen'
Kết quả sẽ là:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger
Rasmussen Nina Stien 12 Stavanger
Nguồn: Sư tầmBài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Lệnh SQL hay dùng 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Câu lệnh SQL server hay dùng, ghi chú những câu lệnh SQL mà duongngo.com thường sử dụng   Tạo 1 CSDL trong SQL Tạo CSDL CREATE DATABASE tên_CSDL Tạo 1 bảng trong 1 CSDL CREATE TABLE tên_bảng ( tên_cột_1 kiểu_dữ_liệu , tên_c...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top