Sao lưu toàn bộ Database SQL chỉ với 1 thao tác

 On Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016  

Là một lập trình viên, kỹ thuật viên hay đơn giản chỉ là người dùng phổ thông. Khi sử dụng các phần mềm quản lý nguồn lực hoặc các ứng dụng dùng CSDL SQL Server thì luôn phải làm thao tác sao lưu, backup lại các Database SQL.
Nếu bạn chỉ có 1 hoặc vài CSDL, hẳn công việc ấy không mấy khó khăn. Tuy nhiên khi phải quản lý khối lượng lớn CSDL thì việc backup định kỳ là cả một vấn đề khi phải thao tác trên từng CSDL.
sao-luu-toan-bo-database-sql-chi-voi-1-thao-tac

Hôm nay, đọc bài viết này, bạn sẽ thấy việc ấy chỉ là việc nhỏ
Từ SQL Server Management Studio chọn New Query

Dán đoạn mã sau vào:
DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name


-- Đường dẫn đến thư mục backup, specify database backup directory
SET @path = 'D:\Database\BACKUP\'


-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),108),':','')


DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') -- exclude these databases


OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name


WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'
BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName


FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
END


CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor
Và bấm Execute để tận hưởng :)
Bạn chú ý đường dẫn: D:\Database\BACKUP\ trong mã trên chính là đường dẫn đến thư mục bạn muốn lưu các file backup .BAK nhé.
Bạn có thể theo dõi Video hướng dẫn cụ thể tại đây:

Backup toàn bộ Database SQL 1 click
Sao lưu backup toàn bộ CSDL SQL 1 thao tác
Nguồn: duongngo.com

Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Sao lưu toàn bộ Database SQL chỉ với 1 thao tác 4.5 5 The Duong Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016 Sao lưu, backup toàn bộ Database SQL chỉ với 1 thao tác Là một lập trình viên, kỹ thuật viên hay đơn giản chỉ là người dùng phổ thông. Khi sử dụng các phần mềm quản lý nguồn lực hoặc các ứng dụng ...


2 nhận xét :

  1. Huong dan e tao quang cao o duoi khi xem bang dien thoai voi anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là thử nghiệm Định Dạng QC Nâng Cao của Adsense, em vào phần quản trị quảng cáo của Adsense sẽ có đề xuất thử nghiệm đó

      Xóa

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top