Cách xem số lượng connections đang kết nối tới MS SQL Server

 On Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017  

Query xem số lượng connections đang kết nối tới Máy chủ SQL Server. Chạy ở chế độ New Query.
cach-xem-so-luong-connections-ket-noi-SQLserver
Xem số lượng connections nhóm theo từng database:
 1. SELECT   
 2.     DB_NAME(dbid) as DBName,   
 3.     COUNT(dbid) as NumberOfConnections,  
 4.     loginame as LoginName  
 5. FROM  
 6.     sys.sysprocesses  
 7. WHERE   
 8.     dbid > 0  
 9. GROUP BY   
 10.     dbid, loginame  
 11.       
Xem tổng số lượng connections:
 1. SELECT   
 2.     COUNT(dbid) as TotalConnections  
 3. FROM  
 4.     sys.sysprocesses  
 5. WHERE   
 6.     dbid > 0  
 7.       
Xem chi tiết connections:
 1. sp_who2 'Active'  
 2.       

Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Cách xem số lượng connections đang kết nối tới MS SQL Server 4.5 5 The Duong Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017 Cách xem số lượng connections đang kết nối tới MS SQL Server Query xem số lượng connections đang kết nối tới Máy chủ SQL Server. Chạy ở chế độ New Query. Xem số lượng connections nhóm theo từng data...


1 nhận xét :

 1. Làm thế nào để biết có bao nhiêu máy, bao nhiêu kết nối đến máy chủ SQL Server

  Trả lờiXóa

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top